Skip to Main Content

קול קורא לכנס השנתי ה-56 של האגודה למדעי היהדות

שאלות? דוא"ל למרי ארנשטיין

English   Deutsch   français   español

עמיתות ועמיתים יקרים,

אני שמחה לפרסם את הקול קורא לכנס השנתי ה-56 של האגודה למדעי היהדות (AJS).

הכנס יתקיים בימים ראשון עד חמישי, 19-15 בדצמבר 2024. היום הראשון של הכנס (יום א, 15 בדצמבר) יוקדש למפגשים אישיים של חוקרות וחוקרים מרחבי העולם, ובימים שלאחר מכן (ימים ב-ה, 16–19 בדצמבר), ייערכו מושבים אקדמיים מקוונים.

מבנה הכנס השנה ייחודי, במטרה להנגישו לכל אלה שיתקשו להשתתף בכנס פרונטלי, להפחית את נטל העלויות הכרוכות בנסיעות ולהקטין את טביעת הרגל הפחמנית שלנו, וכל זאת מבלי לוותר על הזדמנויות למפגשים אישיים עם עמיתים ועמיתות מחקר. 

אני קוראת לכם להגיש הצעה להצגת מחקרכם בפני חוקרים וחוקרות במדעי היהדות מרחבי העולם. המושבים האקדמיים הם לב ליבו של הכנס, ואנו מעריכים את ההשקעה של כל אחת ואחד מכם לשם יצירת כנס מפרה ומעורר מחשבה. למעלה מעשרים חטיבות בנושאים שונים  מרכיבות את הכנס ומשקפות את המגוון של העשייה המחקרית שלנו, ואנו נרגשים לכלול בו את מדעי הרוח הדיגיטליים.

 

שני חידושים בכנס השנה:

  1. •     הצגת המחקר בשפה המועדפת עליכם: בזמן ההגשה ניתן לציין אם המחקר יוצג באנגלית, עברית, ספרדית, צרפתית או גרמנית.
  2. •     בחירת משבצת הזמן המועדפת עליכם: לוח הזמנים של הכנס ייקבע על פי EST (הזמן במזרח ארה"ב). מתוך התחשבות באזורי הזמן השונים, ניתן לבחור את משבצת הזמן המועדפת עליכם לשם הצגת מחקרכם.

 

קול קורא זה מכיל מידע מפורט על סוגי המושבים , תהליך הגשת ההצעות ,וחלוקת החטיבות הנושאיות של הכנס. לפני התחלת הליך ההגשה יש לעיין במדריך. לשם סיוע באיתור עמיתי מחקר לשיתוף פעולה על מנת לגבש הצעה משותפת, ניתן לפנות אל ראשי החטיבה הרלבנטית או לבדוק בטופס הגשות למושבים מאורגנים. על מנת לעודד הגשת מושבים מגובשים שיפגישו בין חוקרות וחוקרים בפורמט מקוון, תינתן עדיפות להצעות לשולחן עגול, סמינר או הגשות אחרות בסגנון זה.

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס הוא יום חמישי, 16 במאי 2024, בשעה 17:00 (EST).

על המגישים והמגישות להיות חברים באגודה למדעי היהדות.

אם יש לכם שאלות נוספות לגבי התוכנית החורגות מהמידע שבקול קורא, ניתן לעיין בשאלות הנפוצות שלנו (FAQ). כמו כן ניתן ליצור איתי קשר בדואל:  פרופ' הלן קים . מלינדה מן תשמח לענות על כל שאלה בנוגע לחברות באגודה ולתשלום, ומרי ארנשטיין תסייע בשאלות הנוגעות להגשה לכנס.

 

פרופ' הלן קים
יו"ר הכנס
Whitman College

Helen-Kim